Cennik

Siłownia:

Jednorazowe wejscie

PN-PT - 20zł

SB,ND - 20zł

karnet miesięczny

129,00zł

karnet 10 wejść (ważny 2m-ce)

119,00zł

 karnet 10 wejść (ważny 6m-cy) 139,00zł

karnet 20 wejść (ważny 2m-ce)

219,00zł

karnet na 3 miesiące

357,00zł

karnet na 6 miesięcy

(gratis 4 wejścia na zajęcia grupowe/saunę

+ 60 minut solarium)

780,00zł

karnet na 12 miesięcy

(gratis 8 wejść na zajęcia grupowe/saunę

+ 60 minut solarium)

1390,00zł

 *- ceny ważne od 1 stycznia 2017r.

Do karnetów na siłownię wysokiej jakości sauna ir w cenie

Dla najbardziej wymagających proponujemy treningi indywidualne.

 Body - Space:

Jednorazowe wejście
20,00zł 20,00zł
karnet "10 wejść"130,00zł 190,00zł*
karnet 20 wejść
220,00zł -

 * - obejmuje pełny pakiet zawierający: 12 indywidualnie zaplanowanych sesji treningowych na Body Space oraz urządzeniu masującym. O szczegóły pytaj pod numerem kontaktowym lub bezpośrednio w Centrum Fitness No Limits. Zapraszamy!


Tenis Stołowy:

Wypożyczenie stołu na 1godz.

+ siatka, 2 rakietki, piłeczki

(Możliwość wypożyczenia wyłącznie

w godzinach w których nie ma zajęć

grupowych na sali -> patrz Aerobik)

16,00zł
Pakiet 10h
130,00zł
Pakiet 5h
70,00zł

 

Sauna (InfraRed):

 

 jednorazowe wejście (30min) do godz. 15:00   10,00zł
 jednorazowe wejście (30min) po godz. 15:00 12,00zł
 rezerwacja całej sauny (30min) do godz. 15:00
 25,00zł
 rezerwacja całej sauny (30min) po godz. 15:00 25,00zł

 

 

Solarium:

1min. 1,50zł

REGULAMIN

 

1. Każdy klient Centrum zobowiązany jest do:

- zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu,

- przestrzegania wszelkich zaleceń i uwag instruktorów oraz pracowników Centrum,

- zachowania porządku i czystości na terenie Centrum.

 1. Klientem Centrum może zostać każda osoba pełnoletnia, jak również osoba, która ukończyła 16 rok życia, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów, nie mająca przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestnicząca w zajęciach na własną odpowiedzialność (dotyczy zajęć na siłowni).

 2. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem (Centrum zaleca przeprowadzanie badań kontrolnych).

 3. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży - należy poinformować o tym instruktora przed zajęciami.

 4. Podstawą do uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnego karnetu wraz z kartą członkowską, lub uiszczenie jednorazowej opłaty.

 5. Ceny karnetów, jednorazowych wejść, wysokość opłaty członkowskiej i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik.

 6. Należy przestrzegać ważności karnetów. Te, które straciły ważność nie będą honorowane.

 7. Warunkiem skorzystania z karnetu jest każdorazowe okazanie przy wejściu do Centrum karty członkowskiej.

 8. Centrum nie wydaje duplikatów zagubionych kart.

 9. Centrum nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet, ani niewykorzystane wejścia.

 10. Należy dokonywać wcześniejszych rezerwacji na zajęcia fitness, masaż, saunę i kapsuły próżniowe.

 11. Nieobecność na zajęciach fitness, masażu, saunie, czy kapsułach próżniowych należy zgłaszać telefonicznie, lub osobiście min. 2 godziny wcześniej.

 12. Brak informacji telefonicznej lub słownej odnośnie nieobecności na zajęciach, o których mowa w pkt 11 oraz 12 niniejszego Regulaminu na dany dzień może spowodować utratę ważności karnetu bez możliwości przełożenia na inny termin.

 13. Klienci posiadający karnet, w przypadku spóźnienia przekraczającego 10 min, ze względów organizacyjnych nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach fitness.

 14. Każdorazowo, w zamian za kluczyk do szafki, Klient Centrum ma obowiązek pozostawienia w recepcji karty członkowskiej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 15. Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje ubrania w szafce.

 16. Po treningu Klient zobowiązany jest do zwrotu kluczyka do szafki. Za zagubiony, lub zniszczony kluczyk Klient zostanie obciążony kosztem wymiany zamka w wysokości 30,00 zł.

 17. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie obiektu, Centrum nie ponosi odpowiedzialności.

 18. Na terenie obiektu obowiązuje zasada poszanowania wyposażenia Centrum - za zniszczenia ponoszona jest pełna odpowiedzialność finansowa.

 19. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia papierosów.

 20. Osoby korzystające z Centrum nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

 21. Podczas ćwiczeń w siłowni i grupowych zajęć fitness obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy.

 22. Rozkład zajęć na każdy miesiąc dostępny jest w recepcji.

 23. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia i planu zajęć.

 24. Klient Centrum powinien mieć ubranie i obuwie treningowe na zmianę, w przypadku korzystania z sauny klapki i dwa ręczniki.

 25. W Centrum istnieje możliwość wypożyczenia ręcznika w cenie 2 zł/sztukę.

 26. Korzystając z zajęć w Centrum należy zapoznać się ze sposobem użytkowania poszczególnych pomieszczeń klubu (siłowni, sali fitness, sauny, solarium, Body Space).

 27. Zabrania się ćwiczeń w sposób zagrażający innym osobom znajdującym się w Centrum.

 28. Zabrania się wykorzystywania przyrządów do ćwiczeń w sposób nieprzewidziany przez instruktorów Centrum, lub niezgodny z ich przeznaczeniem

 29. Saunę Infrared uruchamia pracownik Centrum, po wcześniejszej rezerwacji.

 30. W saunie i pod natryskami obowiązuje nakaz noszenie klapek.

 31. Wszystkie uwagi dotyczące pracy Centrum jak i również propozycje nowych form zajęć mogą być składane pisemnie w recepcji Klubu.

 32. Centrum zastrzega sobie prawo do wyproszenia z terenu obiektu osoby nie przestrzegające zasad niniejszego Regulaminu.

 33. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.


Centrum Fitness NO LIMITS

 

CENTRUM FITNESS NOLIMITS
ul. Budowlanych 154
43-100 Tychy
tel. 032/ 720 36 80
www.fitness.tychy.pl

 

Zapraszamy na zakupy!
Oferujemy Państwu kompletny zestaw odżywek i suplementów, które pomogą w uzyskaniu wymarzonej sylwetki oraz w utrzymaniu doskonałej kondycji.

© 2007 nolimits
wszelkie prawa zastrzeżone
odwiedzin: 60322 - odsłon: 360742